Chương trình giới thiệu khách hàng cho website Trăm Tuổi


Website Trăm Tuổi giới thiệu cho bạn một mô hình Làm Việc Tại Nhà - Work at Home, một mô hình có thể cải thiện sức khỏe của bạn, có thể cải thiện tình hình tài chính của bạn.

Nhưng vì lý do nào đó mà bạn không muốn hoặc chưa muốn tham gia vào Work at Home, nhưng bạn vẫn muốn kiếm thêm thu nhập, thì chương trình Giới thiệu khách hàng cho website Trăm Tuổi rất phù hợp với bạn.

Tham gia chương trình này bạn chỉ việc giới thiệu càng nhiều người truy cập vào website Trăm Tuổi càng tốt. Khi người dùng truy cập vào website mà đăng ký tìm hiểu mô hình và mua sản phẩm hoặc đăng ký tham gia, bạn sẽ có được 10% lợi nhuận từ hóa đơn của khách hàng.

Chúng tôi có hệ thống vi tính báo cáo giúp bạn theo dõi số lượng người mà bạn giới thiệu được, lợi nhuận bạn thu được từ các khách hàng này. Bạn có thể theo dõi mọi lúc mọi nơi.