Số liệu khảo sát hệ thống WAH In

Dưới đây là số liệu khảo sát trên qui mô lớn về những người tiếp nhận việc trợ giúp của hệ thống làm việc tại nhà - Work at Home (WAH) trên toàn thế giới:

  • 88% thành viên WAH cho là cách làm việc hiện nay vui hơn trước.
  • 82% thành viên muốn giới thiệu người khác gia nhập hệ thống WAH, làm việc tại nhà.
  • 83% thành viên nhận thấy vẫn muốn tiếp tục làm việc tại nhà trong 5 năm tới nữa.
  • 20% thành viên có thu nhập trong năm đạt trên 3 triệu USD.
  • 14% thành viên có thu nhập trong năm đạt từ 1.5 đến 3 triệu USD.
  • 30% thành viên làm việc cùng các thành viên khác trong gia đình tại nhà.
  • 60% thành viên nhận thấy tình trạng kinh tế hiện nay tốt hơn dự kiến ban đầu.
  • 73% thành viên dự kiến thu nhập trong năm nay sẽ tăng trưởng vượt dự kiến.

Bình Luận

Bài Viết Khác

Bạn nghe lời cha mẹ, học đại học tương lai sẽ có nhiều cơ hội tốt để tìm được việc làm tốt. Nay bạn đã tốt nghiệp hơn nữa năm, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm.
Bạn hài lòng với công việc và thu nhập hiện giờ của bạn không?
Trước kia tôi là một thợ điện, nước và bán bánh ngọt tại Thụy Điển, qua giới thiệu từ bạn bè, tôi bắt đầu đến Đài Loan phát triển sự nghiệp, tôi từng bước học và làm theo hệ thống WAH, hiện nay thu nhập của tôi đã hơn 800,000 Tân Đài Tệ
Xí nghiệp lớn thu nhỏ, tái cơ cấu, giảm nhân viên, giảm mức lương. Sau khi công ty giảm nhân viên, công việc của từng nhân viên còn lại sẽ tăng, không tránh khởi phải làm thêm giờ.
Bạn chán nản về việc làm hiện nay, nhưng không đủ dũng cảm thay đổi, cũng có thể bạn đã hài lòng với tất cả những gì bạn đang có, bạn không muốn có sự thay đổi nào hết.
Có đúng là bạn là người chúng tôi đang tìm, rất vui khi bạn có thể từng bước từng bước đi đến đây