Các bài viết về chăm sóc sức khỏe

Hiển thị 1-2 của 2 kết quả.
Chuyển từ đầu bếp nhà hàng sang làm việc tại nhà
Tôi là Hứa Thiệu Biêu, trước đây tôi là đầu bếp và từng mở nhà hàng kinh doanh nhưng không thành công
Buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức sức khỏe và hệ thống làm việc tại nhà
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức sức khỏe và hệ thống làm việc tại nhà