Các bài viết về gốc tự do

Hiển thị 1-1 của 1 kết quả.
Cơ thể con người thường xuyên diễn ra nhiều sinh hoạt hoặc xây dựng hoặc huỷ hoại. Có những phân tử gây ra tổn thương thì cũng có những chất đề kháng lại hành động phá phách này.