Các bài viết về làm việc tại nhà

Hiển thị 1-5 của 5 kết quả.
Có đúng là bạn là người chúng tôi đang tìm, rất vui khi bạn có thể từng bước từng bước đi đến đây
Dưới đây là số liệu khảo sát trên qui mô lớn về những người tiếp nhận việc trợ giúp của hệ thống làm việc tại nhà - Work at Home (WAH) trên toàn thế giới
Chuyển từ đầu bếp nhà hàng sang làm việc tại nhà
Tôi là Hứa Thiệu Biêu, trước đây tôi là đầu bếp và từng mở nhà hàng kinh doanh nhưng không thành công
Buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức sức khỏe và hệ thống làm việc tại nhà
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức sức khỏe và hệ thống làm việc tại nhà
Không còn bụng bia
Trước đây tôi từng có bụng bia, sau khi được bạn bè khuyên bảo nên ý thức tự chăm sóc sức khỏe, sự nghiệp tương lai của mình, tôi đã hạ quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình.