Các bài viết về mất ngủ

Hiển thị 1-2 của 2 kết quả.
Tăng cân và cải thiện sức khỏe
Mình bị mất ngủ nghiêm trọng, có lúc uống 2 viên thuốc ngủ đến giữa đêm vẫn tỉnh dậy, hệ thống miễn dịch giảm sút.
Tăng cân và cải thiện sức khỏe
Mình bị mất ngủ nghiêm trọng, có lúc uống 2 viên thuốc ngủ đến giữa đêm vẫn tỉnh dậy, hệ thống miễn dịch giảm sút.